חופש  אקדמי  למי?

לכאורה ברור לכל מהו חופש אקדמי; זהו מושג הקשור במהותו במשטר דמוקרטי ונראה כי כולנו רוצים בייקרו, אף כי לא תמיד ברורים גבולותיו ומגבלותיו.  נראה כיכאשר נישמר החופש ללמוד, ללמד ולחקור במוסדות אקדמיים ולפרסם ספרי לימוד ומחקרים מתקיים חופש אקדמי.  מאליו מובן שאין חופש אקדמי אלא אם כן אפשר להגיע בפועל למוסדות החינוך הגבוה שבהם לומדים, מלמדים, חוקרים ומפרסמים. תנאי יסוד אלה המתקיימים בישראל, אינם מתקיימים במוסדות החינוך הגבוה בשטחים הכבושים כאשר מחסומים, חסימות, גדרות וחומות מונעים מאלפי תלמידים ומורים לנהל חיים אקדמיים סבירים וכאשר ממרצים בעלי אזרחות זרה המבקשים ללמד במוסדות הללו נמנעת האפשרות לשהות למשך פרק זמן סביר כנדרש להוראה משמעותית ורציפה.

הקהילה האקדמית של מדינת ישראל הדורשת לשמור על החופש האקדמי של חבריה בתוך מדינת ישראל ובקהילה האקדמית הבינלאומית, התעלמה בדרך כלל מן הדרישה לחופש זה בעבור הקהילה האקדמית הפלסטינית בשטחים המצויים תחת שלטונה ואחריותה של מדינת ישראל. לפיכך, ובשל החמרת המצב בשנתיים האחרונות, פנינו במכתב ובעצומה אל כל חברי הסגל האקדמי הבכיר במוסדות ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע.

"כאקדמאים  וכאזרחי מדינת ישראל, יהיו דעותינו הפוליטיות אשר יהיו, אנו רואים את עצמנו אחראים להיאבק למען  החופש האקדמי של עמיתינו הפלסטינים ושלנו. אנו קוראים לממשלת ישראל לכבד  ולקיים את הזכות לחופש התנועה, ההוראה והלימוד האקדמיים במדינת ישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה. חופש אקדמי אינו ניתן לחלוקה.  מדינת ישראל,  ואנו כאזרחיה, אחראים ישירות לקיומו של  חופש זה.

אנו קוראים לכם ליטול אחריות זו באופן פעיל ולצרף את חתימתכם לעצומה הרצ”ב המופצת בין כל אנשי הסגל הבכיר בכל מוסדות החינוך הגבוה בישראל". 

יוזמי העצומה היו פרופ' מנחם פיש, אוניברסיטת תל אביב; פרופ' רפאל פלק, האוניברסיטה העברית; פרופ' חווה יבלונקה, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר סנאית גיסיס, אוניברסיטת תל אביב. להלן נוסח העצומה:

"אנו, חברי הסגל האקדמי בעבר ובהווה באוניברסיטאות ישראל, מביעים דאגה עמוקה לנוכח ההידרדרות  המתמשכת של מערכות ההשכלה  הגבוהה בגדה המערבית ובעזה. אנו מוחים על מדיניות  ממשלתנו הגורמת להגבלת חופש התנועה, הלימוד וההוראה, וקוראים לממשלה לתת לסטודנטים ולמרצים גישה חופשית לכל הקמפוסים בשטחים, ולאפשר למרצים ולסטודנטים בעלי דרכונים זרים ללמד וללמוד בלא שיהיו מאוימים בהפסקת מתן אשרות שהייה. השארת המצב על כנו גורמת לפגיעה קשה בחופש התנועה, הלימוד וההוראה – פגיעה בבסיס החופש האקדמי, שאנו מחויבים לו".

שלחנו כ-9,000 דואלים לחברי הסגל האקדמי (לכל 4905  חברי הסגל הבכיר הפעיל, ולמעלה מ 4000 לגימלאי המוסדות הנ"ל, ולחלק מחברי הסגל הזוטר).ממספר הדואלים יש להוריד כ-5% של מסרים אשר לא הגיעו ליעדם. הכתובות למשלוח הועתקו ידנית מאתרים הפתוחים לציבור הרחב. 407 חברי סגל הצטרפו לקריאתנו,  403 מהם חברי סגל בכיר, גימלאים וחברי סגל זוטר במוסדות המרכזיים, ובנוסף 4 מרצים בכירים משלוש מכללות אשר דבר העצומה הגיע לידיעתם. בדעתנו לפרסם את רשימת החותמים ברשת האינטרנט. מספר החותמים  בכל אחד מן המוסדות הוא :

אוניברסיטת תל-אביב      155  

האוניברסיטה העברית      110

אוניברסיטת בן גוריון         77

אוניברסיטת חיפה           20  

הטכניון                         14

אוניברסיטת בר-אילן       10

מכון וייצמן למדע            10

האוניברסיטה הפתוחה     7

מכללת ספיר                  2

מכללת אורנים               1

בצלאל                         1קבלנו  מספר לא גדול של מכתבי התנגדות לפנייתנו. אחדים מהם היו מכתבים מנומקים, ואילו אחרים היו מכתבי שטנה פוגעניים. במכון וייצמן למדע בחר אחד מראשי המחלקות לפנות לכלל חברי הסגל של המכון במכתב מטעמו, שהופץ דרך המחלקה לעניינים אקדמיים של מכון וייצמן, בו הוא מתריע על סכנה הטמונה בתמיכה בפנייה זו, ומסמיך את טיעוניו על שמועות לא מדויקות בדבר עמדותיהם הפוליטיות של יוזמי העצומה. 

במרץ 2008 פנינו לוועד ראשי האוניברסיטאות וכן לחברי ההנהלה של האקדמיה הישראלית למדעים וביקשנו את תמיכתם בעצומה.  עד עכשיו קבלנו רק תשובות כי פנייתנו תידון.

אנו מודעים לכך שרק לעתים רחוקות יכולות עצומות לשנות מצב עניינים פוליטי. אולם אין לנו ספק כי לכשיהיו די אנשים בקהילה האקדמית הישראלית שיתנגדו למצב העניינים במוסדות החינוך הגבוה הפלסטיניים ויבטיחו כי עמיתיהם שותפים לאותו חפש אקדמי שממנו הם נהנים, נצא כולנו נשכרים–  אקדמאים ישראלים ופלשתינים.

פרופ' מנחם פיש, אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' רפאל פלק, האוניברסיטה העברית

 פרופ' חווה יבלונקה אוניברסיטת תל אביב

 ד"ר סנאית גיסיס אוניברסיטת תל אביב

רשימת  החותמים

ד"ר תאבת אבו ראס     בן גוריון

ד"ר ערף אבו רביה    בן-גוריון

ד"ר מיכל אביעד תל-אביב

פרופ' אהרון אביתר תל-אביב

ד"ר ריאד אגבריה    בן-גוריון

ד"ר איריס אגמון   בן-גוריון

פרופ' יוסף אגסי   תל-אביב

פרופ' זך אדם       עברית

פרופ' חנה אדוני    עברית

פרופ' עופר אהרוני   וייצמן

פרופ' רון אהרוני    טכניון

פרופ' ג'ודי אוורבוך בן-גוריון

פרופ' עדנה אולמן-מרגלית עברית

פרופ' שבתאי אונגרו תל-אביב

פרופ' עדי אופיר תל-אביב

פרופ' אהרון אופנהיימר  תל-אביב

ד"ר אריאלה אזולאי בר-אילן

פרופ' ניר אחיטוב  תל-אביב

ד"ר דניאל אטאס עברית

ד"ר יורם איל בן-גוריון

פרופ' אווה אילוז  עברית

ד"ר יואב אילון תל אביב

ד"ר עמיר אילי תל-אביב

ד"ר תמי אילת-יגורי תל-אביב

ד"ר זוהר איתן  תל-אביב

פרופ' גדי אלגזי   תל-אביב

פרופ' אהוד אלטמן   וייצמן

פרופ' מירי אליאב פלדון תל-אביב

ד"ר קארן אלקלעי  תל-אביב

פרופ' גרדה אלתה-אלסטר  בן-גוריון

פרופ' דוד אנוך עברית

פרופ' יהודה אנזל  עברית

פרופ' יונתן אנסון  בן גוריון

 פרפ' גנית אנקורי  עברית

פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן חייפה

פרופ' מירה אריאל תל-אביב

ד"ר עמוס אריאלי וייצמן

ד"ר נורית אשכנזי בן-גוריון

פרופ' אילן אשל תל-אביב

פרופ' רות אשרי-פדן תל-אביב

פרופ' יהודה באואר עברית

פרופ' אריה באס תל-אביב

פרופ רועי באר עברית

פרופ' אירנה בוטביניק-רותם בן גוריון

פרופ' ויקטוריה בוך עברית

פרופ' יהודה ביטון בן-גוריון

פרופ' ענת בילצקי  תל-אביב

ד"ר גיא ביינר  בן-גוריון

פרופ' יורם בילו עברית

ד"ר לואיז בית-לחם  עברית

פרופ' רוני בלום עברית

פרופ' שושנה בלום-קולקה עברית

פרופ' דוד בלנק חיפה

פרופ' שמשון בלקין  עברית

פרופ' איל בן-ארי עברית

פרופ' ימימה בן-מנחם עברית

פרופ' ינון בן נריה עברית

פרופ' אבנר בן עמוס תל-אביב

פרופ' זיוה בן-פורת תל-אביב

ד"ר יעל בן צבי בן-גוריון

ד"ר עמיר בנבג'י בן-גוריון

ד"ר חגית בנבג'י בן-גוריון

פרופ' גד בנט עברית

פרופ' צבי בנטוויש בן-גוריון

פרופ' איזק בנימין תל-אביב

ד"ר יעל בנימיני בן-גוריון

פרופ' שמעון בנינגה תל-אביב

פרופ' אילן בנק  תל-אביב

ד"ר דליה בק בן-גוריון

פרופ' שלום בר עברית

פרופ' מיה בר-הלל עברית

ד"ר איתן בר-יוסף בן-גוריון

פרופ' יוחנן ברדה עברית

פרופ' סולימן ג'ובראן תל-אביב

פרופ' ז'וזה ברונר תל-אביב

פרופ' יגאל ברונר תל-אביב

פרופ' יהודית ברונר אגסי עברית

פרופ' יעקוב ברנאי חיפה

פרופ' מיכאל ברנדייס  עברית

ד"ר אורן ברק  עברית

פרופ' רון ברקאי תל-אביב

פרופ' שוש ברקאי תל-אביב

ד"ר ניצה ברקוביץ' בן-גוריון

פרופ' יצחק  ברש  תל-אביב

ד"ר אותי בת-אל  תל-אביב

פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט תל-אביב

ד"ר מחמוד גהניים תל-אביב

פרופ' יוסי גוטמן חיפה

פרופ' עמרם גולדבלום  עברית

ד"ר מנחם גולדנברג  תל-אביב

פרופ' חיים גולדפוס בן גוריון

פרופ' עודד גולדרייך וייצמן

ד"ר תמר גולן   בן-גוריון

פרופ' הרי גולומב תל-אביב

פרופ' דוד גורביץ  תל-אביב

פרופ' צלי גורביץ'   עברית

ד"ר נוה גורדון  בן-גוריון

פרופ' מרים גורצקי-בילו תל-אביב

פרופ' רחל גיורא    תל-אביב

ד"ר עידו גייגר    עברית

ד"ר מוקי גירנפילד תל-אביב

מר שוקה גלוטמן בן-גוריון

פרופ' אלי גלזנר   תל-אביב

פרופ' רות גלזנר   עברית

פרופ' מיכאל גלוזמן  תל-אביב

פרופ' מרק גלזרמן תל-אביב

פרופ' אבנר גילעדי   חיפה

ד"ר ג'ק גילרם  בן-גוריון

פרופ' רות גינצבורג עברית

פרופ' שמעונה גינצבורג א"ופ

ד"ר סנאית גיסיס   תל-אביב

ד"ר מיכל גל      תל-אביב

ד"ר אסף גלבוע   חיפה

פרופ' יולנדה גמפל  תל-אביב

פרופ' נימה גפן     תל-אביב

פרופ' דבורה גרא   עברית

ד"ר תרזה גראור בן-גוריון

פרופ' נחום גרוס  עברית

פרופ' יוסף גרינבאום עברית

ד"ר מרטין גרנק-קטריבס  תל-אביב

פרופ' ישראל גרשוני  תל-אביב 

פרופ' אורי גת   עברית

פרופ' דוד דגני טכניון

פרופ' שאול דולברג תל-אביב

פרופ' פאני דולז'נסקי עברית

ד"ר דניאל דור  תל-אביב

ד"ר יובל דור  עברית

ד"ר איריס דותן  תל-אביב

גב' ענת דנציגר עברית

פרופ' מרסלו דסקל תל-אביב

פרופ'נתן דסקל תל-אביב

ד"ר עותניאל דרור  עברית

ד"ר אלי דרזנר תל-אביב

פרופ' טומי דרייפוס תל-אביב

פרופ' עמוס דריפוס עברית

פרופ' אורי הדר תל-אביב

ד"ר סילביה הוניגמן תל-אביב

ד"ר בועז הוס  בן גוריון

פרופ' מוטי היבלום וייצמן

ד"ר סיביל הילברון חיפה

פרופ'  רן הכהן תל-אביב

ד"ר שרה הלמן בן-גוריון

ד"ר תלמה הנדלר  תל-אביב

ד"ר תמר הס עברית

פרופ' אלון הראל   עברית

פרופ' אהוד הרושובסקי  עברית

ד"ר אורן הרמן  בר-אילן

ד"ר עמרי הרצוג  עברית

פרופ' נפתלי ווגנר עברית

פרופ' יועד ווינטר טכניון

פרופ' סשה וייטמן תל-אביב

ד"ר ברק וייס בן-גוריון

ד"ר חיים וייס בן גוריון

פרופ' רות וינטראוב  תל-אביב

ד"ר ורד וינצקי-סרוסי עברית

פרופ' הנרי וסרמן או"פ

ד"ר נתן וסרמן עברית

פרופ' פול וקסלר תל-אביב

פרופ' אלון ורבורג עברית

 ד"ר עינאל ורדי  עברית

פרופ' חיים ורנר תל-אביב

פרופ' יהודה ורנר עברית

פרופ' ענת זגנר תל-אביב

ד"ר אוריאל זוהר טכניון

ד"ר עמליה זיו תל-אביב

ד"ר איווי זיכל עברית

ד"ר דינה זילבבן גוריון

פרופ' משה זילברבוש בן-גוריון

פרופ' מירה זכאי תל-אביב

פרופ' שמואל זמיר  עברית

פרופ' שלמה זנד תל-אביב

פרופ' יוסף זעירא עברית

ד"ר מיכאל זקים תל-אביב

ד"ר עבדאללה חאג'-יחיא עברית

פרופ' מוטי חביון עברית

פרופ' חנן חבר  תל-אביב

ד"ר איל חוברס  תל-אביב

פרופ' גלית חזן-רוקם  עברית

פרופ' ראובן חיות בן-גוריון

פרופ' אביבה חלמיש תל-אביב

ד"ר מסעוד חמדן חיפה

פרופ' יצחק חן  בן-גוריון

פרופ' שלמה חסון  עברית

ד"ר רז חן-מוריס בר-אילן

פרופ' רן חסין   עברית

פרופ' אברהם חפץ  תל-אביב

ד"ר איל חפץ תל-אביב

פרופ' גדעון טורי תל-אביב

ד"ר דניאלה טלמון-הלר בן גוריון

פרופ' דוד טלשיר  בן-גוריון

פרופ' חוה יבלונקה תל-אביב

ד"ר דפנה יואל תל-אביב

פרופ' יובל יונאי חיפה

פרופ' אדוארדו יורקביץ' עברית

ד"ר מחמוד יזבק חיפה

ד"ר ניצה ינאי בן-גוריון

פרופ' עלי יסיף תל-אביב

ד"ר חיים יעקובי בן-גוריון

פרופ' דן יעקבסון תל-אביב

ד"ר נורית יערי תל-אביב

פרופ' יואל יערי עברית

פרופ' אורן יפתחאל בן-גוריון

ד"ר אדית ירושלמי וייצמן

ד"ר ענת ישראלי אורנים

פרופ' אסתר כהן עברית

פרופ' ירחמיאל כהן עברית

ד"ר ינון כהן תל-אביב

פרופ' מיכאל י. כהן עברית

ד"ר רון כוזר חיפה

 ד"ר אריאל כנפו   עברית

ד"ר נעמה כרמי   חיפה

פרופ' רימון כשר  בר-אילן

פרופ' יעקב כתריאל  חיפה

פרופ' תמר כתריאל חיפה

ד"ר שי לביא תל-אביב

פרופ' חיים לבנון עברית

ד"ר אורי להב  טכניון

ד"ר אורלי לובין תל-אביב

פרופ' יעל לובין בן-גוריון

ד"ר מנחם לוז חיפה

פרופ' שמעון לוי תל-אביב

פרופ' איריס לווין תל-אביב

פרופ' יקיר לווין בן-גוריון

פרופ' בועז לזר עברית

גב' טלי לטוביצקי בן-גוריון

פרופ' דוד ליאור עברית

ד"ר חררדו לייבנר תל-אביב

פרופ' לואיס לנדא  בן-גוריון

פרופ' עידן לנדאו בן-גוריון

פרופ' אהרון לרנר חיפה

פרופ' צבי מאזה תל-אביב

פרופ' אבינועם מאיר בן-גוריון

פרופ' רון מאיר טכניון

פרופ' גדעון מדיני תל-אביב

מר אבי מוגרבי בצלאל

פרופ' עוזי מוטרו עברית

פרופ' גיא מונדלק תל-אביב

פרופ' בן-ציון מוניץ תל-אביב

פרופ' רעיה מורג עברית

ד"ר אפרת מורין עברית

פרופ'  משה מחובר עברית

פרופ' ענת מטר תל-אביב

פרופ' יורם מיטל בן-גוריון

ד"ר דניאל ממן בן-גוריון

פרופ' אבישי מרגלית ירושלים

פרופ' משה מרגלית תל-אביב

פרופ' שמעון מרום טכניון

ד"ר שמואל מרקן תל-אביב

פרופ' עמנואל מרקס תל-אביב

פרופ' רפאל משולם עברית

ד"ר ערן משורר עברית

פרופ' צביקה נאמן תל-אביב

ד"ר גידי נבו בן גוריון

ד"ר יצחק נבו בן-גוריון

פרופ' אריאל נובופלנסקי  בן-גוריון

פרופ' יוסף נוימן תל-אביב

ד"ר אתי נחליאל תל-אביב

פרופ' דוד ניומן בן-גוריון

ד"ר אילן סבן חיפה

ד"ר שלומי סגל עברית

פרופ' יוסף סדן תל-אביב

ד"ר דבורה סוויני  תל-אביב

פרופ' ורדה סוסקולני בר-אילן

ד"ר רוזלי סיטמן תל-אביב

פרופ' טל סילוני  תל-אביב

ד"ר ורד סלונים-נבו  בן גוריון

פרופ' חנה ספרן חיפה

פרופ' אדווין סרוסי עברית

מר ראובן סרוסי תל-אביב

פרופ' אמוץ עגנון    עברית

פרופ' אבי עוז  חיפה

פרופ' דליה עופר  עברית

ד"ר  ינאי עופרן בר-אילן

פרופ' אבי עורי תל-אביב

ד"ר עובדיה עזרא תל-אביב

ד"ר תמי עמיאל-האוזר תל-אביב

ד"ר אלינור עמית  תל-אביב

ד"ר רות ערב או"פ

פרופ' בועז ערפלי תל-אביב

פרופ' פרנסיס דוב פור  עברית

פרופ' קובי פטר  (פטרזיל) חיפה

ד"ר דני פילק  בן גוריון

ד"ר יונה פינסון תל-אביב

ד"ר עמית פיצ'בסקי עברית

ד"ר ליזי פירמן תל-אביב

פרופ' מנחם פיש תל-אביב

ד"ר סוזי פישר  או"פ

פרופ' בצלאל פלג עברית

ד"ר יואב פלד תל-אביב

ד"ר עינת פלד תל-אביב

פרופ' רבקה פלדחי תל-אביב

ד"ר ג'קי פלדמן בן-גוריון

פרופ' נאווה פליסקין בן-גוריון

פרופ' רומה פלק עברית

פרופ' רפאל פלק עברית

ד"ר טובי פנסטר תל-אביב

פרופ' סטיב פסברג עברית

פרופ' צליה פסברג עברית

פרופ' עמנואל פרג'ון עברית

פרופ' גדעון פרוידנטל תל-אביב

פרופ' איריס פרוש בן גוריון

פרופ' פול פרוש     עברית

פרופ' אהוד פרידגוט   עברית

ד"ר אלון פרידמן     בן גוריון

פרופ' אריאלה פרידמן תל-אביב

פרופ' אלי פרידלנדר  תל-אביב

ד"ר איריס פריי       חיפה

פרופ' מיכאל פריי      חיפה

פרופ' מרדכי פרל בן-גוריון

פרופ' חנן פרנק תל-אביב

פרופ' חנה פרס תל-אביב

ד"רגליה פת-שמיר תל-אביב

ד"ר תמר צ'ולקמן תל-אביב

פרופ' משה צוקרמן תל-אביב

ד"ר צפריר צור תל-אביב

פרופ' יואב צורי בן גוריון

ד"ר מיכל ציון בר-אילן

ד"ר ג'וליה צ'ייטין מכללת ספיר

פרופ' משה צימרמן עברית

פרופ' יוסף צלגוב בן-גוריון

ד"ר רחל צלניק אברמוביץ' תל-אביב

ד"ר דפנה צמחוני טכניון

ד"ר חמוטל צמיר בן גוריון

ד"ריהודה צפתי עברית

ד"ר רוני קאופמן בן גוריון

ד"ר שלהוב-נדירה קבוריקאן  עברית

ד"ר נירית קדמון תל-אביב

פרופ יהושע קולודני עברית

פרופ' ריצ'רד קולקה  עברית

פרופ'ארנה קופפרמן עברית

פרופ' רז קופפרמן עברית

פרופ' גד קינר  תל-אביב

ד"ר חן קיסר  בן גוריון

פרופ' חנן קיש בן-גוריון

ד"ר מנחם קליין בר-אילן

פרופ' שרה קליין ברסלבי תל-אביב

פרופ' רות קלינוב  עברית

ד"ר יואל קלמס  או"פ

ד"ר דבורה קלקין חיפה

ד"ר איתי קמה תל-אביב

גב' רות קנר תל-אביב

ד"ר אבי קפלן בן-גוריון

ד"ר מיכל קרומר נבו בן-גוריון

ד"ר נחום קרלינסקי בן-גוריון

פרופ' מוטה קרמניצר עברית

פרפ' סטיב קרליש ויצמן

פרופ' מיכאל קרן עברית

פרופ' דוד קרצ'מר עברית

פרופ' יואל ראק תל-אביב

ד"ר טל רביב תל-אביב

פרופ' גד רבינוביץ' בן-גוריון

פרופ' דן רבינוביץ'  תל-אביב

פרופ' מאיר רגבי עברית

פרופ' רות רגבי עברית

פרופ' דורית רואר-סטריאר עברית

ד"ר אבי רובין בן גוריון

ד"ר בלה רובין תל-אביב

מר דני רובנישטיין בן גוריון

פרופ' אלישבע רוזן תל-אביב

פרופ' סטיבן רוזן בן גוריון

פרופ' טובה רוזן בן-גוריון

פרופ' זאב רוזנהק או"פ

ד"ר יששכר רוזן-צבי תל-אביב

פרופ' דנה רון תל-אביב

פרופ' משה רון עברית

ד"ר אילה רונל תל-אביב

פרופ' פרדי רוקם  תל-אביב

פרופ' סוזן רותשטיין בר-אילן

פרופ' יעקוב רז תל-אביב

פרופ' חיים רחמן טכניון

פרופ' מאורו רטהאוס תל-אביב

פרופ' אלחנן ריינר תל-אביב

פרופ' עומר רינגולד וייצמן

פרופ' אורי רם בן-גוריון

ד"ר חגי רם בן-גוריון

פרופ' שלום רצבי תל-אביב

ד"ר אלה שגב טכניון

פרופ' עידן שגב עברית

פרופ' שפרה שגיא בן-גוריון

ד"ר לילך שגיב עברית

ד"ר טל שובל תל-אביב

ד"ר יוסף שוורץ תל-אביב

ד"ר שרה שוורץ או"פ

ד"ר צבי שולדינגר  מכללת ספיר

פרופ' משה שוקד תל-אביב

פרופ' בועז שושן בן-גוריון

פרופ' וילפרט שטיין  עברית

פרופ' זאב שטיין  עברית

פרופ' קרלו שטרנגר תל-אביב

פרופ' אבישי שטרק תל-אביב

ד"ר אלה שיינסקאיה וייצמן

פרופ' יוסף שילה תל-אביב

פרופ' נעמי שיר בן-גוריון

ד"ר רלי שכטר בן-גוריון

פרופ' מרים שלזינגר בר-אילן

ד"ר יעקוב שמיר עברית

פרופ' מיכל שמיר תל-אביב

ד"ר מלאת שמיר תל-אביב

ד"ר רונן שמיר תל-אביב

ד"ר איל שמעוני וייצמן

פרופ' יהודה שנהב  תל-אביב

פרופ' בני שנון עברית

פרופ' שמאי שפייזר טכניון

פרופ' יצחק שפירא תל-אביב

פרופ' גבי שפלר עברית

ד"ר יעלה שקד עברית

גב' נועה ששר עברית